Hastalığın Kontrolü:

IBDV ‘nin sert doğası ve virusun geniş yayılımına bağlı olarak bu hastalıktan korunma ve hastalğın kontrolü için biyogüvenlik/hijyenik kurallar ve aşılamaları dengeleyecek biçimde iyi koordine edilmiş bir yaklaşım gereklidir.