Gumboro hastalığı- özet

Enfeksiyöz bursal hastalık (IBD) veya Gumboro hastalığı , genç tavukları etkileyen viral bir hastalıktır. Hastlığa tüm dünyada rastlanır. Virüsün hedef organı bağışıklık sistemi gelişmekte olan genç tavuklarda önemli bir organ olan Bursa fabricius’tur.

Enfeksiyöz bursal hastalık virusu (IBDV) enfeksiyonunun ekonomik etkisi iki yoldan oluşur:

  1. %40’dan daha yüksek düzeylere ulaşabilen direkt mortalite ve
  2. Suboptimal bağışıklık sistemine bağlı olarak oluşan sekunder enfeksiyonların üretim verim parametreleri üzerine negatif etkisi .

IBDV’nin olumsuz etkileri aşılama ve güvenilir biyogüvenlik yöntemlerinin uygulanmasıyla başarılı bir şekilde kontrol edilebilir.

Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale

chicken