Gumboro (Enfeksiyöz Bursal
Hastalık)bilgilendirme sitesi:

Gumboro hastalığı veya Enfeksiyöz bursal hastalık virüsü (IBDV), bağışıklık sistemi yeni gelişmekte olan genç kanatlılarda önemli rol alan Bursa fabricius’ları hedef alan bir hastalıktır. Hastalık nedeni, Birna virüs, Bursa fabricius’lardaki olgunlaşmamış B-lenfositleri yok ederek immunsupresyona neden olur. IBDV’nin çok virülent suşları %40’a varan mortaliteye neden olabilir. Hastalığın kontrolü en iyi şekilde geliştirilmiş biyogüvenlik yöntemleri ve aşılamalarla sağlanabilir.

gumboro.com.tr enfeksiyöz bursal hastalığa özellikle odaklanan uzmanlar tarafından derlenmiş ilk web sitesidir. Bu sitenin amacı uzmanlar tarafından derlenmiş hastalık bilgilerine, şu anki Gumboro haber konularına, aşılama bilgilerine ve diğer ilişkili gumboro konularına ait linklere bir platform oluşturmaktır.