Biyogüvenlik

Sınırlı kontrollü alan girişleri, işletmenin her bölgesinde/kümeste farklı ayakkabı ve ayrı ekipman kullanımı ve bölgelere/kümeslere girerken ayak banyoları gibi temel yönetim uygulamalarının hepsi virusun giriş riskini minimuma indirir. IBDV’nin direncinden dolayı bir alandaki enfeksiyon kolayca endemik bir duruma dönüşebilir. Hijyenik tedbirlerin amacı enfeksiyon baskısını azaltmaktır. İlk olarak kontamine altlık bölgeden olabildiğince çabuk uzaklaştırılmalıdır. Virüsün yeniden ortaya çıkmasını engellemek için yapılandırılmış bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

  • Kuru temizlik: Bölgeden tüm organik materyalin uzaklaştırılıp imha edilmesi ( toprak zemin durumlarında buna toprağın üst 4-5 cm’nin uzaklaştırılması da dahil edilmelidir).
  • Islak temizlik: Bütün organik materyalin uzaklaştırıldığından emin olmak için yüksek basınçta (35-55 Bar) su kullanılarak kümeslerin temizlenmesi. Temizleme prosedürüne yardımcı olması için deterjan kullanılması tavsiye edilir.
  • Dezenfeksiyon: Arta kalabilecek virüs partiküllerinin enfeksiyon oluşturma yeteneklerinin azaltılması için uygun dezenfektanların kullanılması. Dezenfektanların doğru konsantrasyonda, yeterli kontak süresince kullanılması çok önemlidir. Genellikle formaldehit, idiyofor, serbest klor açığa çıkaran ajanlar veya kuaterner amonyum bileşikleri içeren ürünlerin kullanımı uygundur.

Broiler yetiştirme dönemleriarasındaki bekleme süresi arttırılmalıdır( minimum 10 gün tavsiye edilir). IBDV’nin çok farklı yaşlarda hayvan bulunan alanlarda kontrolü oldukça zordur ve kümesler arasında personel ve ekipmanların hareketlerinin çok dikkatli olarak kontrol edilmesi gereklidir.

Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale.