Tanı

Kümes geçmişi

2-8 haftalık civcivlerde ani mortalite artışı, IBDV enfeksiyonları ile ilişkili olabilir. Bursa fabricius’ta ayrıcı lezyonların varlığı ile birlikte, hastalıktan etkilenen civcivlerin göğüs ve bacak kaslarında görülen kanamalar, önemli belirtilerdir.

Seroloji

Gumboro enfeksiyonu şüphesinden 2-3 hafta sonra IBDV titrelerinde belirgin artış, teşhisi doğrular.

Virusun izolasyonu

Izolasyon için seçilecek organ Bursa fabriciusdur. Hastaliktan etkilenen civcivlerden toplanan bursalar dondurulabilir ve viral izolasyon için uygun bir laboratuara gönderilebilir. Viral gelisim için bursalar antibiyotik ile islenmis agar’da masere ve santrifüje edildikten sonra toplanan supernatant sivi 9-11 günlük embriyolarin korioallantoyik membranina (CAM) inoküle edilir.

Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale.

Soldan sağa bursalar: Akut dönem. Genişlemiş ödemli bursa.
Enfeksiyondan 5 gün sonra bursa normal boyutuna döner. Burada olduğu gibi kanamalı olabilir.
Enfeksiyondan 8 gün sonra bursa atrofiye olur ve normal boyutunun 1/8’ine kadar düşebilir