Prevalans:

  • IBD ilk olarak Cosgrove tarafından 1962’de USA, Delaware, Gumboro kasabasında spesifik yeni bir hastalık olarak tanımlanmıştır.
  • Varyant IBDV suşları ilk olarak 1986/1987’de USA’de rapor edilmiştir.
  • Hiper veya çok virülent IBDV suşları ilk olarak Belçika ve Hollanda’ da 1987’de bildirilmiştir.
  • Günümüzde IBDV dünya çapında, bütün büyük kanatlı üretim alanlarında izlenen bir yayılma göstermektedir.
  • IBD’nin klasik ve hiper virülent formları Kuzey Amerika ve Avustralya hariç bütün ülkelerde mevcuttur.

Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale