Virusun yayılışı:

Enfeksiyöz bursal hastalık oldukça bulaşıcıdır. Virus sert doğasına bağlı olarak kümeslerin çevresinde yaşayabilir, bundan dolayı enfeksiyonlar potansiyel olarak bir üretim siklüsundan diğerine taşınır.

IBDV vertikal olarak bulaşmaz (yumurta yoluyla anneden 1 günlük civcive taşınmaz). Dışkılar, kontamine aletlerle (özellikle ayakkabı) veya organik materyallerle horizantal bulaşma olası yayılma rotasıdır. Alphitobius diaperinus‘un IBDV virusunu bir siklustan digerine tasiyarak vektör olarak görev aldigi gösterilmistir.

Bundan dolayı IBDV enfeksiyonu sonrasında yetiştiricilik için tam anlamıyla temiz bir alan kullanımı gereklidir.

  • Bütün enfekte altlık ve enfekte hayvanların karkasları uygun bir şekilde bölgeden veya kanatlı işletmesinden uzaklaştırılmalıdır.
  • Tam anlamıyla iyi planlanmış dezenfeksiyon yöntemleri hemen uygulanmalıdır.
  • Üretim dönemleri araliklari arttirilmalidir ( broyler kümeleri için dönemler arasinda minimum 10 gün tavsiye edilir).

Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale.