Virüsün Protein Yapısı:

VP1, VP2, VP3, VP4 ve VP5 olarak adlandırılan 5 viral protein saptanmıştır.

  • VP1 – virüs partikülünün kapsüllenmesinde anahtar rolü oynar.
  • VP2 – virüs nötralizasyonunda önemli epitoplarda dahil virüsün antijenik determinantlarını kodlar.
  • VP3 –nötralizasyon yapmayan antikorlar tarafından tanınan bir grup antijendir. VP3 aracılık eder, VP1 ve VP2 ile etkileşir, ve IBDV partiküllerinin morfojenezinde önemli bir basamak olan VP1-VP3 komplekslerinin oluşturur.
  • VP4 – Küçük ve yapısal olmayan bir polipeptittir.
  • VP5 – Düzenleyici bir fonksiyonu olduğu düşünülmektedir.

Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale