Mikrobiyoloji

Virusun Sınıflandırılması:

IBDV suşları virus nötralizasyon testi ile ayrılan iki belirgin serotipte sınıflandırılabilirler. Bu serotipler arasında kros koruma yoktur.

  • Serotip 1 – Kanatlilari etkileyen patojenik IBDV (klasik, hiper veya oldukça virülent, varyant IBDV suslari ve bütün IBDV asi suslari).
  • Serotip 2 – patojen olmayan IBDV

Virus virulansına bağlı olarak IBDV serotip 1 ‘in 4 patotipi tanımlanmıştır.

  1. IBDV’nin düşük virülanslı saha suşları ve aşı suşları: herhangi bir mortalite veya klinik semptom oluşturmazlar, fakat virüsün virulansına bağlı bursal hasar hala gözle görülebilecek miktarda olabilir.
  2. Klasik IBDV suşları: Mortalite (<%20) ve bursal lezyonlara neden olur. Orta derecede maternal kaynaklı antikor seviyelerini de aşabilirler.
  3. Hiper veya çok virülent IBDV suşları: Ciddi mortalitelere (>%20) ve bursal lezyonlara neden olur. Klasik suşlara oranla çok daha yüksek seviyelerde maternal kaynaklı antikor seviyelerini aşabilirler.
  4. Varyant IBDV suşları: Klasik suşlar için tipik olan belirli virus (nötralizasyon) epitoplarına sahip olmayan suşlardır. Varyant suşlar klasik suşlara oranla çok daha yüksek maternal kaynaklı antikor seviyelerini aşarak çok ciddi bursal hasar (atrofi) , immunsupresyon ve erken dönen IBDV enfeksiyonlarına neden olurlar. Mortalite %5’den daha azdır.

IBDV serotip I’in antijenik suptipleri şu test yöntemleriyle gösterilebilir:

Kros virus nötralizasyon
Antijeni bağlayan (capture) ELISA (AC ELISA)
Ters transkriptaz/polimeraz zincir reaksiyonu – restriction fragment length polymorphism assay (RT/PCR-RFLP veya sequencing)PCR ve RFLP antijenik farklılığı değil antijenik
farklılığa neden olabilecek genetik farklılıkları gösterirler.

Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale

Atrofik bursanın histopatolojik kesiti.
Sağlıklı bursanın histopatolojik görüntüsü