Antikorlar

Antikorlar: İlk savunma hattı

Aşağıdaki üç animasyonda basit bir şekilde, IBD virusu ve dolaşımdaki nötralizan antikorların etkileşimleri gösterilmektedir.

Animasyonlarda IBD virüsünün virülent suşları ile enfeksiyonlar temel alınmıştır; yine de aynı dinamik aşı suşları için kullanılabilir. Aşı suşları bağışıklık oluşturmak için Bursa fabriciusu enfekte etmelidir. Eğer dolaşımdaki yüksek seviyelerdeki antikorlar (MDA- maternal kaynaklı antikor) aşıyı bursaya ulaşmadan önce nötralize ederse, tavuk bağışıklık oluşmaz ve bundan dolayı daha sonraki yaşamında Gumboro enfeksiyonuna açık olur.

Animasyon 1: IBVD – antikor yokluğunda

Animasyonda enfeksiyona açık, IBDV virüsüne karşı dolaşımında antikor bulunmayan bir tavukta Gumboro virüsünün patojenik bir suşunun enfeksiyon seyri gösterilmektedir,

 • Virüs sindirim yolu ile alınır.
 • Bağısak duvarını aşarak kan dolaşımına girer.
 • Virüs kan yolu ile bursa Fabricius’ta dahil farklı iç organlara taşınır.
 • Bursada çok miktarda viral replikasyon ve yanı sıra bursal hasar oluşur.
 • Klinik semptomların ve olası ölümler gözlendiği sekunder viremi oluşur. Bütün organlarda yüksek seviyelerde virus tespit edilebilir.

Animasyon 1: IBVD – antikor yokken (play tuşuna basarak animasyonu başlatın)

Animasyon için Macromedia Flash gereklidir – Flash’ı download etmek için buraya basınız.

Animasyon 1: IBVD – antikor yokken (276 kb)


Üst[^]

Animasyon 2: IBVD – Düşük antikor varlığında

Animasyonda dolaşımında IBDV’ ye karşı düşükten orta dereceye kadar düzeylerde antikora sahip bir tavukta Gumboro virusunun patojenik bir suşunun enfeksiyon seyri gösterilmektedir,

 • Virüs sindirim yolu ile alınır.
 • Bağırsak duvarını aşarak kan dolaşımına girer. Kan dolaşımında virüs dolaşım antikorlarına maruz kalır.
 • Antikorlar virusun bir kısmını nötralize eder. Böylelikle daha az enfeksiyöz virus dolaşımla bursa Fabricius’ ta dahil , farklı iç organlara taşınır.
 • Bursada viral replikasyon olur. Başlangıçtaki düşük dozdaki enfeksiyoz virüs nedeniyle oluşan bursal hasar sadece kısmidir.
 • Sekunder viremi oluşur, fakat dolaşımdaki virüs sirkülasyonu klinik semptom oluşturmak için gerekli olan miktardan az olabilir.
 • Sonuçta klinik Gumboro izlenmez , yine de bursal hasarın derecesine bağlı olarak immunsupresyon oluşabilir.

Animasyon 2: IBVD – Düşük antikor varlığında (play tuşuna basarak animasyonu başlatın)

Animasyon için Macromedia Flash gereklidir – Flash’ı download etmek için buraya basınız

Animasyon 2: IBVD – düşük antikor varlığında (274 kb)


Üst [^]

Animasyon 3: IBVD – Yüksek antikor varlığında

Animasyonda dolaşımında IBDV’ ye karşı düşükten orta dereceye kadar seviyede antikor bulunan bir tavukta Gumboro virüsünün patojenik bir suşunun enfeksiyon seyri gösterilmektedir,

 • Virüs sindirim yolu ile alınır.
 • Bağırsak duvarını aşarak kan dolaşımına girer. Kan dolaşımında virus antikorlara maruz kalır.
 • Antikorlar virüsün bir kısmını nötralize eder. Böylelikle daha az enfeksiyöz virus dolaşımla bursa Fabricius’ta dahil farklı iç organlara taşınır.
 • Bursada viral replikasyon olur. Başlangıçtaki düşük dozdaki enfeksiyoz virus nedeniyle oluşan bursal hasar sadece kısmidir.
 • Sekunder viremi oluşur, fakat dolaşımdaki virus sirkülasyonu klinik semptom oluşturmak için gerekli olan miktardan az olabilir.
 • Sonuçta klinik Gumboro izlenmez, yine de bursal hasarın derecesine bağlı olarak immunsupresyon oluşur.

Animasyon 3: IBVD – Yüksek antikor varlığında (play tuşuna basarak animasyonu başlatın)

Animasyon için Macromedia Flash gereklidir – Flash’ı download etmek için buraya basınız.

Animasyon 3: IBVD – Yüksek antikor varlığında (273 kb)


Üst [^]