Aşılama

Aşılama Programları

Rutin olarak tavsiye edilebilecek bir IBD aşılama programı yoktur. Aşılama programlarını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Aşılanacak hayvanların tipi (broiler, damızlık veya ticari yumurtacı)
  • MDA seviyesi. MDA başlangıç seviyesi yükseldikçe aşılama yaşı artar.
  • MDA’nın üniformitesi (birörnekliliği) MDA seviyelerindeki farklılıklar çok yüksekse (CV>%30) kümesin immunizasyonu için ikinci bir canlı IBD aşılaması gereklidir.
  • Kullanılan aşının MDA kırma titresi (intermediate veya Intermediate Plus).
  • Saha enfeksiyon baskısı.

Canlı aşı seçimi:

  • Saha enfeksiyonunun virulensine (hafif ve orta şiddetli aşı suşları bu aşılar MDA engeli nedeniyle erken yaşlarda kullanılamayacağı için çok virulent IBDV’e karşı verimleri zayıftır. Bundan dolayı, aşılama saha enfeksiyonu için çok geçtir).
  • Aşılanacak civcivlerin yaşına (aşılama ne kadar erken olursa MDA seviyeleri a kadar daha yüksektir., bu da daha güçlü aşı kullanımına ihtiyaç oluşturur).
  • Gumboro salgının izlendiği yaşa (erken dönemdeki salgınlar için erken aşılamalar gereklidir, bakınız üst madde) bağlıdır.

Canlı IBDV aşıları toplu uygulamalar için uygundur. İçme suyu ile aşılama en çok uygulanan yöntemdir.

Data dosyası: İçme suyu aşılamaları, DR. T Cserep (1,096kb)


Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale.