Aşılama Zamanları

Canlı IBDV aşıları ile aşılama

Canlı aşılar aktif bağışıklığın sağlanması iç in uygulanırlar. Materyal antikorların (MDA) oluşturacağı engel, IBDV ile başarılı bir canlı aşılama programı hazırlamakta çok önemli bir problemdir.

.pdf dosyası: Deventer formülü ile optimal aşılama zamanının saptanması, J.J. de
Wit (36kb)


  • Yüksek sevilerde MDA’nın bulunduğu durumlarda aşılama yapmak aşı virusunun nötralizasyonuna neden olur ve bağışıklık sağlanmaz.
  • MDA’nın çok düşük seviyelere düştüğü döneme kadar beklemek aşılamadan önce patojenik saha virusu ile mücadeleye neden olabilir (bakınız şekil 2).
  • Optimal aşılama yaşının saptanmasına yardımcı olmak amacıyla genç civcivlerin MDA titrelerine dayalı bir formül (Deventer hesap makinası) geliştirilmiştir.

.zip dosyası: Deventer hesap makinesi – Excel sayfası ve açıklamalar, .zip formunda (8kb)


.excel dosyası: Deventer hesap makinesi ve açıklamalar.xls formunda (27 kb)


Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale.