Aşılamalar

Damızlıkların hiperimmunizasyonu

Damızlık tavuklar IBDV’ye karşı hiperimmunize edilirler (bağışıklık sistemi dolaşımda yüksek seviyelerde IBDV antikoru elde etmek amacıyla uyarılır). Hiperimmunizasyon öncelikle damızlıkların büyütülmesi safhasında 4-10 haftalık yaşta canlı IBDV aşılarıyla aşılanması ile sağlanır, bunu 16-18 haftalık dönemde inaktif IBDV aşılamaları izler. Sonuçta damızlıklarda oluşturulan yüksek seviyede IBDV nötralizan antikorları pasif olarak bir günlük civcivlere yumurta sarısı kesesi ile transfer edilir, bunlara maternal kaynaklı antikor denir(MDA).

Bu strateji civcivlerin kuluçkadan çıktıktan sonraki ilk bir veya iki kritik haftasında korunmayı sağlar. Broilerlerde varyant IBDV’nin kontrolü damızlık kümeslerin inaktif varyant IBDV aşıları ile hiperimmünizasyonu ile sağlanır.

Derleyen Dr J J (Sjaak) de Wit ve William Baxendale.